Voorlopig werden alle afspraken met vertegenwoordigers geannuleerd.

Van zodra het opnieuw mogelijk wordt om een afspraak te maken met één van de artsen, zal dit hier gecommuniceerd worden.